Uitvaart

De Kerk kent vanouds een ritueel om afscheid te nemen van haar overledenen. Ook al is in onze tijd bij veel gelovigen de betrokkenheid bij de Kerk verminderd, de vraag naar een kerkelijke uitvaart is nog altijd groot.
De parochie van de heilige Thomas wil voor haar parochianen een dergelijk afscheid zo goed mogelijk verzorgen. Het gaat namelijk om een kostbaar moment bij het afscheid van een overledene en een troostvolle uitdrukking van het geloof.
Via de nabestaanden of de begrafenisondernemer wordt contact opgenomen met de pastor van de wacht, die in die week aanspreekpunt is voor de verzorging van de uitvaart.
Wie pastor van de wacht is, kunt u vragen bij het parochiesecretariaat van de kerk die u bezoekt. Buiten de openingstijden van het parochiesecretariaat krijgt u een antwoordapparaat waarop de naam en het telefoonnummer van de pastor van de wacht worden vermeld.

Hier kunt u het reglement met bijbehorende bijlage downloaden.