Onze parochie

handen 1De parochie Heilige Thomas is in 2011 ontstaan door een fusie van de parochies H.H. Michaël en Bernardus te Hazerswoude Rijndijk, De Emmaüsgangers te Alphen aan den Rijn en de H.H. Engelbewaarders te Hazerswoude Dorp.

Met elkaar willen we er voor zorg dragen om van de voormalige parochies één nieuwe bloeiende parochiegemeenschap te maken.
Zo proberen we samen met de heilige Thomas, onze patroonheilige, als gemeenschap op weg te gaan met en naar Christus.

Het Pastoraal beleidsplan voor de jaren 2015 - 2018 geeft de prioriteiten aan waarop de parochie zich in de komende periode wil concentreren.

Op deze website vindt u informatie over de parochie.