Financiën

Overzicht bankrekeningen parochie Heilige Thomas
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle bankrekeningen, die binnen de parochie Heilige Thomas in gebruik zijn. Elke parochiekern beheert haar eigen bankrekeningen. Gelden die op deze rekeningen worden gestort of betaald, worden in principe in die parochiekern als baten verwerkt en aangewend.
De doelstelling van de bankrekeningen (misintenties, doopbijdragen, giften, of deelname aan de actie Kerkbalans, etc.) wordt separaat vermeld.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie.


Hoofdbankrekening parochie Heilige Thomas
De hoofdbankrekening van de parochie wordt voor vele doeleinden gebruikt. De rekening wordt vooral voor zakelijke betalingen gebruikt, maar faciliteert ook het interne betalingsverkeer tussen de parochiekernen. Bij twijfel kunt u deze rekening voor al uw betalingen, stortingen en giften gebruiken.
Rabobank: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen aan den Rijn

 


Parochiekern St. Bonifacius en H. Geest (inclusief voormalige Pius X)
Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank:      NL 76 INGB 0004400997    t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni + H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Kerkbijdragen:
Rabobank:     NL53 RABO 0301614199    t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank:      NL85 INGB 0001593558     t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen a.d. Rijn
ABN-AMRO:   NL78 ABNA 0230212263     t.n.v. RK Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Zakelijke bankrekeningen:
Voor betaling van facturen die door het Centraal Secretariaat zijn verstuurd.

Rabobank:    NL76 RABO 0301601593      t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen aan den Rijn
ING-bank:     NL24 INGB 0000344714     t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas, Alphen aan den Rijn

Terug naar begin van de pagina.


Parochiekern H.H. Engelbewaarders
Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank:    NL56 RABO 0325935343    t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp
ING-bank:     NL45 INGB 0003917913     t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp

Kerkbijdragen:
Rabobank:   NL24 RABO 0325904588     t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp
ING-bank:    NL82 INGB 0000280232      t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp

Zakelijke bankrekeningen:
Rabobank:    NL56 RABO 0325935343    t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp

Terug naar begin van de pagina.


Parochiekern H. Michael & H. Bernardus
Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank:    NL73 RABO 0325908168    t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk

Kerkbijdragen:
Rabobank:    NL17 RABO 0325913153    t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk

Zakelijke bankrekeningen:
Rabobank:   NL71 RABO0 325908168     t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk

Terug naar begin van de pagina.


Parochiële Caritas behorende bij Parochie Heilige Thomas
Bijdragen voor de minderbedeelden in onze geloofsgemeenschap, voor armen en overige parochianen die incidenteel een financiële ondersteuning kunnen gebruiken.
Uw bijdragen kunnen worden gestort op:
Rabobank:    NL74 RABO 0391603825    t.n.v. Rooms Katholieke Parochiele Caritas Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn

Terug naar begin van de pagina.


Tarieven (2024)

Nr. Omschrijving Duur Bedrag Toelichting
     
1. Kerkdiensten algemeen:      
  Huwelijksviering in parochiekerk Heilige Thomas (inclusief huw.kaars + huw.bijbel) dagdeel 500,= Incl. gebruik kerk + huw. voorbereiding
  Huwelijksviering op locatie buiten de parochie (inclusief huw.kaars + huw.bijbel) (+ reiskosten 0,37 / km) dagdeel 400,=
Excl. kosten voor gebruik ander kerkgebouw
  Jubileumviering dagdeel € 400,= Separate viering buiten rooster om
  Doopviering dagdeel € 50,= Prijsadvies per gezin
  Misintentie viering € 10,= Prijsadvies

 

Terug naar begin van de pagina.


Kerkbalans 2024
Meer over de Kerkbalans leest u in de brief en in de folder .
Meer informatie over de aanloop naar de Actie KerkBalans van 2025 lest u in deze folder.

Terug naar begin van de pagina.