Parochiële Caritas Instelling

Mensen die in financiële problemen verkeren, kunnen een aanvraag voor ondersteuning indienen bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI), die daarbij financiële ondersteuning kan verlenen. De PCI komt voort uit de vroegere “armenzorg” en Vincentiusverenigingen. Onze ouders en voorouders hebben daarvoor geld, goederen en bezittingen in een fonds gestort , dat beheerd wordt door een aantal deskundige en door het bisdom aangestelde parochianen. Jaarlijks komen nog donaties binnen via legaten en collectes. De PCI beheert de door onze voorouders gespaarde gelden. Van de opbrengst daarvan kan de PCI de aanvragen, na intern overleg, al dan niet honoreren. De PCI wijst op de mogelijkheden van hulp door gemeentelijke instanties.
Voor een hulpvraag, voor u zelf of voor iemand uit uw naaste omgeving, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij kunt u gebruik maken van bijgaand aanvraagformulier.
In het communicatieplan vindt u de uitgebreide procedure voor de aanvraag.
Hier treft u het communicatieplan van de Parochiële Caritas Instelling van parochie H. Thomas als ook de flyer.
Een overzicht van onze activiteiten van vorig jaar vindt u in bijgaande bijlage.
Hieronder vindt u informatie over ons privacybeleid volgens de AVG.

Eigen privacyreglement en privacyverklaring

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Thomas Alphen a/d Rijn. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is d.d. 21 januari 2020 nader vastgesteld door het bestuur van de PCI parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven.

Om diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. Soms zal de PCI parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn expliciet toestemming van de betrokkene vragen via een e-mail of een intakeformulier. Hierin wordt dan om toestemming gevraagd om de persoonsgegevens met daarbij de voor PCI benodigde aanvullende informatie op te slaan met vermelding van het doel in bestanden die slechts voor bestuursleden PCI toegankelijk zijn.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI parochie H. Thomas, dan kunt u ons bereiken per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De privacyverklaring leest en downloadt u hier.

PCI logo