Jaarbericht 2022 Parochiële Caritas instelling H. Thomas

Dit jaarbericht is een verkorte versie van het jaarverslag 2022, dat op 7 maar 2023 is vastgesteld door het PCI bestuur. Beiden zijn te vinden op de website https://www.heiligethomas.nl/parochiele-caritas-instelling/jaarverslag-pci

In dit jaarbericht gaan we in op onze bestaansreden (missie), het bestuur, onze werkwijze en de in 2022 gerealiseerde hulpverlening en tenslotte op de samenwerking in het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn.

Missie

Caritas bestaat al vele eeuwen. Inmiddels doen we dat onder de naam Parochiële Caritas instelling. De PCI heeft als missie om met het vanuit de parochianen bijeen gebrachte vermogen invulling te geven aan de 8 werken van Barmhartigheid.

8 werken van BarmhartigheidWerkwijze

De Parochiële Caritas Instelling geeft aandacht aan concrete (financiële) noden van zowel personen als groepen. De PCI beschikt over gelden die door giften, legaten en beleggingen zijn verworven. Het bestuur bewaakt de financiën en keert, na toetsing, uit aan personen en groepen mensen die een hulpvraag indienen of wijzen hen op de mogelijkheden van burgerlijke overheid. Hulp kan worden verstrekt aan inwoners van Alphen aan den Rijn. Toetsing van een aanvraag geschiedt door middel van het doorlopen van een beslisboom met eisen/randvoorwaarden.

Hulpverlening in 2022

Er is in 2022 kortdurende financiële hulp verleend aan 8 personen/gezinnen. En aan de volgende organisaties: Stichting Geldzorg, Penitentiaire instelling Alphen, Voedselbank en Kledingbank.

De opbrengst van de collecte van Sacramentsdag 2022 is aan de volgende ontspanningsactiviteiten besteed: aan de inloopavond van stichting Nieuwe Alphenaren, een muziekvoorstelling voor Oekraïense vluchtelingen, aan kerstactiviteiten voor Oekraïense jongeren, zwembadabonnementen voor Oekraïense mensen, een dagje uit voor een gezin.

Samenwerking

De PCI werkt nauw samen met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (DPA). In het DPA komen vertegenwoordigers bijeen van meer dan 20 geloofsgemeenschappen en een aantal hulpverlenende organisaties uit Alphen aan den Rijn.

Organisaties waarvan vertegenwoordigers in het DPA bijeenkomen zijn o.a.: de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken, de Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn, Stichting Nieuwe Alphenaren, P.I. Alphen aan den Rijn , Stichting Het Open Venster, De Kerstpakkettenactie Alphen aan den Rijn. Het DPA coördineert hulp aan deze organisaties of individuen. Via de organisaties binnen het DPA komen geregeld aanvragen bij de PCI terecht.

Het uitgebreide jaarverslag vindt u hier

PCI logo