Bijbelverhalen komen tot leven

Het is een genot om met elkaar een bijbelverhaal of een (deel van een) psalm met elkaar te ontrafelen vanuit de grondtekst. Kent u geen Grieks of Hebreeuws? Dat is het mooie van de cursus, dat is niet nodig, want ik zal u meenemen in de schoonheid van de verhalen en met behulp van kleuren zult ook u gegrepen worden. Er zit zoveel meer verborgen in de taal en samen zullen we dit gaan beleven. We beginnen in oktober, dus houdt u de flyer en de posters in de gaten? In het volgende parochieblad zal ook de exacte eerste avond doorgegeven worden.
Pastoraal werker Lâm