Palmzondag in de parochiekern De Heilige Geest

Palmzondag in de parochiekern De Heilige GeestNet als voorgaande jaren was het voorafgaand aan de Palmzondagviering een heerlijke drukke bedoening in een van de zalen van de Bron. Vijftien kinderen hadden zich opgegeven om een palmpaasstok te versieren met de symbolen die verwijzen naar de gebeurtenissen in de week die zou volgen: een broodhaantje, chocolade-eitjes, lekkers en gekleurde slingers en natuurlijk een palmtak. Fijn dat er ouders en jongeren waren om de kinderen te helpen.
Aan het begin van de viering gingen de kinderen na de palmwijding, bij de gedachtenis van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, in een lange stoet door de kerk. Een vreugdevol begin van een week waarin we lijden en sterven van Christus zouden gedenken. Voor de kinderen een blije dag aan het begin van deze Goede Week, waarin ze aandacht voor ouderen of zieken mochten hebben naar wie ze de palmpaasstok na afloop van de viering zouden wegbrengen. Na de viering van de palmwijding, afgesloten met het evangelie van de intocht en het gezongen ‘De kinderen van Jeruzalem’, gingen de kinderen naar de kinderwoorddienst om in begrijpelijke taal het verhaal van Palmzondag en de Goede Week te horen. De Eucharistieviering van Palmzondag werd voor de volwassenen vervolgd met aan het begin het Lijdensverhaal en daarna de viering van de Eucharistie, omlijst met mooie zang van de Broncantorij o.l.v. Oksana Kryuchkova en organist Nigel Hutson.
Alle kerkgangers namen na afloop een of meer palmtakken mee naar huis. De Goede Week was begonnen.

Erna Teule