Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit de kern

*In de Commissie van Beheer wordt ook gesproken over de veranderingen die gaan komen vanwege de sluiting van de Bernarduskerk. Veel is nog onduidelijk en daarom niet zomaar in te vullen. Maar we zullen mét elkaar een weg moeten vinden om het voor elkaar te krijgen. *Het samen om en om kerken heeft veel positieve verbondenheid gegeven en dit moet toch een goed uitgangspunt zijn om verder aan te bouwen.
*De Actie Kerkbalans is inmiddels afgerond en het verwerken van de opgehaalde enveloppen is begonnen. Een vergeten bijdrage is natuurlijk altijd nog welkom. Vanaf deze plek willen we de vrijwilligers die zich hebben ingezet om de enveloppen te brengen en op te halen heel hartelijk bedanken. Deze inzet is onmisbaar voor een goede actie.
*De voorbereidingen voor de weilandviering zijn ook gestart. Hierover later meer.
*De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om wat ingetogener in het leven te staan en als gelovige op weg te gaan naar Pasen. In deze tijd is het goed om een stapje terug te doen in onze dagelijkse luxe van alles kunnen krijgen wat we willen. Op zoveel plekken in de wereld wordt duisternis ervaren en lijkt het nooit licht te worden. In de Vastentijd kunnen wij onze bijdrage leveren aan het Vastenactieproject voor Gutu en Bikita in Zimbabwe, onder het motto: “leven in een veranderde wereld”. Er wordt op meerdere plekken over geschreven en verteld. Uw bijdrage is meer dan welkom. Maar het is ook goed om dichtbij om te zien naar elkaar, waardoor mensen die duisternis ervaren ook het gevoel krijgen dat er licht is om naar uit te zien. Want dat is het einde van de veertigdagentijd tijd: licht na de duisternis. Leven na de dood.
Voor iedereen een Goede Week en Zalig Pasen.

Vanuit de Commissie van Beheer, Andries Kerkvliet