Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Activiteiten gaan weer van start

De activiteiten van de Stichting “Vrienden van de Bonifaciuskerk” gaan weer van start. Alle activiteiten in 2024 zullen in het teken staan van de komende restauratie van het Hilboesen-orgel in de Bonifaciuskerk. Vanaf zaterdag 6 april 2024 om 10.00 uur opent de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk weer regelmatig de deuren van de Bonifaciuskerk voor Open Huis dagen.
Op die datum start ook, in samenwerking met de Adventskerk, de Alphense Orgelzomer. Het eerste concert is een wandelconcert. Simon Stelling begint het concert om 12.30 uur in de Adventskerk, waarna Alexander Schippers om 13.15 uur het concert vervolgt in de St. Bonifaciuskerk.
Op 25 mei 2024 zullen, onder verantwoordelijkheid van het 10-jarig bestaande Korenfestival, traditioneel weer diverse koren hun opwachting maken in de Bonifaciuskerk.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om in afwachting van het 1e optreden van een van de koren te genieten van de prachtige Bonifaciuskerk.
Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Peter Dobbe