Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

H.H. Engelbewaarders
Positie:
H.H. Engelbewaarders
Adres:
Dorpsstraat 248
Hazerswoude-Dorp
2391 CK
Telefoonnummer:
0172-587171
E-mail verzenden
(optioneel)