Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 31 mei: De eerst volgende livestream is zondag 7 juni om 9:00 uur.
• 31 mei: Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.
• 17 april: Aanvullend nieuws uit de parochie
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

De verbinding met de Bonifaciuskerk is deze morgen niet tot stand gekomen.
In de komende dagen zullen wij proberen na te gaan waar het nu fout is gegaan.

Excuus voor dit ongemak.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Missie Ontwikkeling Vrede

Ver weg proberen we mensen te steunen met bijvoorbeeld de vastenaktie in de veertigdagentijd, waarbij geld wordt ingezameld voor de allerarmsten in de wereld. Dit gebeurt ook bij het themaproject van de bisschoppelijke adventsactie in de Adventstijd. De Millenniumdoelen zijn daar leidend in. De doelstelling is het met 50% verminderen van de armoede en het bevorderen met 50% van de persoonlijke ontwikkeling en emancipatie van de vrouwen tussen 2000 en 2015. Daarnaast zijn er ook thema weekends en weken rond MIVA (missie verkeersmiddelenactie), Wereldmissiedag en de week van de Nederlandse missionaris. Ook Okoi credit, minikredieten aan vrouwen en boerengezinnen in de derde wereld. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV), die parochianen probeert te betrekken bij de noden en levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.